Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Naam Onderneming:* Ondernemingsnummer:*
:* Grootte van de onderneming:*
Straat hoofdzetel: Nummer hoofdzetel:
Postcode hoofdzetel: Plaats hoofdzetel:
Klik het passende profiel aan:

Naam:* Voornaam:*
E-mail:*
Telefoonnummer:* Taal:


Om ons ervan te vergewissen dat wij u toegang mogen geven tot deze gegevens dienen wij contact op te nemen met de personeelsverantwoordelijke of zaakvoerder van uw onderneming.
Geef daarom de volgende gegevens van één van deze personen door:
Naam:* Voornaam:*
Functie:* E-mail:*
Telefoonnummer:*  
Door u te registreren krijgt u automatisch toegang tot
  • Prevention Portal, een tool die u begeleid bij de administratieve verplichtingen in het kader van de welzijnswetgeving
  • Toxico, een databank voor productveiligheidsfiches